SRB ENG
POČETNA O NAMA VUCOMM KONTAKT
 
PETROLFISCALTRAFFIC
 
GEKKO PETROL
Sprečite krađu goriva na benzinskim pumpama
 
Da li znate da na jednoj pumpi u Srbiji 8 automobila dnevno pobegne pre plaćanja goriva?
GEKKO PETROL koristi optimalni video sa  Mobotix sistema IP video nadzora za potrebe očitavanja tablica vozila, registrovanje incidenata, formiranje izveštaja o prekršaju, distribuiranje svim pumpama i time sprečava ponavljanje krađe. Ukoliko se registrovano vozilo pojavi na nekoj od benzinskih stanica, sistem automatski obaveštava osoblje preko zvučnog alarma sa kamera, a lokalni operater dobija na monitoru sliku vozila sa njegovom registracijom.
 
Funkcije
 
 
•    snimanje žive slike sa Mobotix kamera (NVR)
•    prepoznavanje tablica sa slike (ANPR)
•    formiranje baze svih tablica
•    formiranje crne liste tablica
•    automatsko alarmiranje sa zvučnim i video alarmom
Kriterijumi za pretragu baze
 
 
•    registarska tablica
•    tip vozila
•    pojedinačni karakter sa tablica (slovo / broj)
•    država porekla
•    datum, tačno vremei lokacija
VRATI SE GORE
 
 
GEKKO FISCAL
 
GEKKO FISCAL je dodatni modul GEKKO softvera koji povezuje visoko-kvalitetni video materijal sa Mobotix kamera sa fiskalnim računom i na taj način sprečava incidente u prodaji i vrši praćenje robe, osoba i tokova novca. Pretraga je moguća po svim elementima fiskalnog računa (broj, artikl, vreme, POS, operater) i prikazuje video sekvencu koja je snimljena u toku izdavanja fisklanog računa (uz pre i post video sekvencu).
 
VRATI SE GORE
 
 
GEKKO TRAFFIC
Server za prepoznavanje registarskih tablica i evidenciju prekršaja
 
Gekko Traffic je najmoderniji server  za automatsko očitavanje i memorisanje registarskih tablica sa strima Mobotix IP kamera, uz registraciju saobraćajnih prekršaja i generisanje izveštaja o prekršaju. Prepoznavanje funkcioniše u svim vremenskim uslovima, noću i danju. Višestruke mogućnosti pretrage tablica, kretanja automobila, prekršaja sa video verifikacijom i jednostavan korisnički interface čine ga najpouzdanijim svedokom svih događaja.
 
Podaci koji se pamte
 
 
•    registarska tablica
•    država
•    GPS koordinate i lokacija
•    tačno vreme prolaska vozila
•    ID kamere
•    smer vozila
Registracija prekršaja
 
 
•    prolazak kroz crveno svetlo
•    ne-zaustavljanje na znak
     STOP
•    prelazak preko pune linije
•    filtriranje po prekršaju
•    automatsko kreiranje prijave
•    bela /crna lista
Kriterijumi za pretragu baze
 
 
•    registarska tablica
•    pojedinačni karakter sa
     tablice (slovo/broj)
•    vreme
•    lokacija
•    država
Specifikacija hardware-a
 
 
•    CPU: Intel i7
•    Disk 1: 500GB
•    Disk 2: 2x2TB Enterprise
•    Ram: 2x4GB
•    OS: Windows 7 Professional
•    Rack varijanta 19" 4U
VRATI SE GORE
 
 
POČETNA O NAMA VUCOMM KONTAKT